Weer met zin naar school !
 

Aan de slag!

Wilt u met uw kind aan de slag? Bel of mail mij voor een intakegesprek. De intake duurt 1,5 uur waarvan het eerste half uur gratis is. De overige coachingsessies duren 1 uur. De kosten zijn €85 per uur. De sessies zijn 1 keer in de 3 weken. Een intake is dus niet gratis maar wel vrijblijvend. Gedurende het proces blijven we ook steeds kijken of we op de goede weg zijn met elkaar.

Op dit moment worden de sessies zoals aangeboden binnen de Kernvisie methode nog niet vergoed door de gemeente 's-Hertogenbosch. Daar wordt nog aan gewerkt. Misschien kunt u binnen uw eigen aanvullende verzekering kijken of u recht heeft op vergoeding onder de noemer; alternatieve geneeswijze, psycholigische zorg of preventie. 

Met een goed gesprek en afspraken ondertekend door beide partijen kunnen we rondom financiën samen afspraken maken.

Tijdens de sessie verwacht ik van u als ouder dat u er bent en eventuele aantekeningen maakt van de tools die ik u aanreik. Ik ga uit van ongeveer 4 tot 10 bijeenkomsten per kind. Per sessie geef ik u opdrachten mee om thuis te oefenen. In de tussenliggende weken gaat u zelf thuis aan de slag met uw kind.


Summerschoolactie!!

Eén keer per jaar geeft Pluimpje Kindercoaching de gelegenheid voor de actie  "Summerschool."  Pluimpje Kindercoaching opent tijdens de schoolvakantie online of live haar deuren voor ouders en kinderen die dit willen!

Als kinderen de aansluiting met de lesstof missen, komt dit vaak omdat zij een voorkeur hebben voor een visuele- en gevoelsmatige aanpak. Deze ondersteuning en inzichten zijn er vaak nog niet op school. Ook wordt hen niet geleerd naar hun individuele leerbehoefte te kijken. De kracht van de Kernvisie methode ligt er juist in deze kinderen inzichten mee te geven en nieuwe leergereedschappen aan te reiken die ze zélf in kunnen zetten zodat het eigen leerproces gemakkelijker verloopt.

Summer school is een verkort maatwerk traject van 4 online sessies van een uur. We concentreren ons op een paar belangrijke peilers: het aanleren van de techniek van Kernvisie methode, automatiseringsproblematiek rondom spelling en rekenen en het welbevinden. De studiebelasting voor het kind is minimaal; iedere dag een kwartiertje oefenen. Tussen iedere sessie zit een periode van drie weken en we werken altijd met de belangrijke driehoek van coach, kind en ouder.

Aan het einde van deze Summerschool heeft het kind inzicht gekregen rondom het eigen leren en kan dit ook zelf toepassen. Zo kan er een ontspannen en zelfverzekerde start van een nieuw schooljaar gemaakt worden. Summerschool is een initiatief van Kernvisie methode. Uitgedragen door Pluimpje Kindercoaching.


Praktische informatie:

De actie loopt van 1 juli tot eind september. Mits anders aangegeven.

De kosten bedragen €295 te betalen voor aanvang van het traject, op de factuur staat wanneer de betaling binnen moet zijn. 

Na ontvangst van betaling kan er gestart worden  met het traject en wordt ook het boek Krachtig anders leren van Wim Bouman toegestuurd.

De sessies kunnen online plaatsvinden of live als iedereen gezond is.


U kunt mij volgen op Instagram:  instagram.com/linda.slegers.42/