Weer met zin naar school !
 


Wat is Kernvisie methode.

" Kinderen hebben van nature een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken"

Kinderen hebben van nature een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Het doel van Kernvisie methode is ook om een kind op een natuurlijke manier en vanuit de eigen persoonlijke kracht te laten leren. Het resultaat hiervan is dat het weer plezier krijgt in leren en sociaal-emotionele problemen verdwijnen wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind. Dit is omdat de Kernvisie methode voorziet in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

".....foute informatie uit het hoofd te verwijderen en het goede ervoor in de plaats te zetten."

Ons onderwijs is rationeel en auditief ingesteld, dus in beelden en gevoelsmatig denken zijn twee verschillende systemen die botsen. Eigenlijk kun je spreken van verschillende denkstijlen, een linksgeoriënteerde denkstijl (rationeel, auditief) en een rechtsgeoriënteerde denkstijl (beeldend en gevoelsmatig). Kernvisie methode gaat ervan uit dat met name kinderen met een rechtsgeoriënteerde denkstijl in staat zijn foute informatie (denk hierbij aan woorden, cijfers maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en het goede ervoor in de plaats te zetten. Zij hebben juist het talent dit op een goede manier uit te voeren.

De Kernvisie methode leert kinderen (en volwassenen) diverse technieken aan om informatie zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie van het kind. 


U kunt mij volgen op Instagram:  instagram.com/linda.slegers.42/