Weer met zin naar school !
 

Wie is Pluimpje Kindercoaching?

Mijn naam is Linda Limpens, 47 jaar en ik ben moeder van twee kinderen, een zoon en een dochter. Beiden hebben een sterk beeldend denkvermogen wat voor de oudste tot dusver nog geen problemen heeft opgeleverd op school. De jongste is daarentegen de reden dat ik mij ben gaan verdiepen in Kernvisie methode en waarvoor ik ook de opleiding ben gaan volgen, die ik succesvol heb afgerond.

Na mijn HBO opleiding SPH ben ik gaan werken in het voorschoolse onderwijs, de peuterspeelzaal. Eerst in de intensieve wijken van 's-Hertogenbosch, gespecialiseerd peuterwerk bij Stichting Divers. Dit was voor kinderen met ontwikkelingsproblemen in combinatie met opvoedingsondersteuning. Later is het gespecialiseerde peuterspeelzaalwerk samengevoegd met het reguliere peuterspeelzaalwerk. Ik heb 22 jaar binnen dit vak veel geleerd en ontzettend fijn gewerkt. Zo ook met mijn eigen praktijk heb ik kinderen kunnen helpen met hun leerproblemen op school. Sinds februari 2022 heb ik een nieuwe uitdaging en werk ik met veel plezier binnen het basisonderwijs als leerkrachtondersteuner. Ik sta drie dagen voor de groep. Een hele uitdaging maar een mooie plek om Kernvisie methode langzaam te intergreren. 

Mijn motivatie.

"....het automatiseren is niet goed aangeleerd"

Mijn dochter is een harde werker op school maar als je moet uitgaan van de scores uit haar cito uitslagen dan lijkt al het harde werken voor niets. Op school krijgt zij begeleiding maar het biedt haar niet wat ze nodig heeft omdat vooral het automatiseren in de basis niet goed is aangeleerd. Tijdens de gesprekken met de leerkrachten gaven ze aan dat het automatiseren moeilijk aan te leren was. Dat was voor mijn man en mijzelf het teken dat deze vorm van onderwijs niet bij onze dochter paste. In een korte periode heeft Kernvisie methode laten zien dat onze dochter wel degelijk kan automatiseren. Haar rapport liet een hele grote vooruitgang zien op het gebied van rekenen/wiskunde maar ook taal, woordenschat en begrijpend lezen waren aanzienlijk vooruitgegaan. In groep 8 was zij van een basis/kader advies naar VMBO T/Havo advies gegaan en ze doet het inmiddels erg goed op het voortgezet onderwijs. Iedereen kan leren automatiseren!

Tijdens gesprekken met ouders binnen de school waar ik werkzaam ben, hoor ik dat veel kinderen vastlopen in het reguliere onderwijs omdat het systeem niet bij ze past. Ze worden vervolgens geïndiceerd met ADD, ADHD, dyslexie omdat ze niet weten waar de oorzaak ligt en een manier zoeken waar ze het kind kunnen plaatsen zodat er een hulptraject voor hen uitgezet kan worden. Dit ging ook over kinderen die ik had begeleid binnen de peuterspeelzaal, waarvan ik juist vond dat deze creatieve, fotografische en invoelende kleine breinen, een prachtige diepgang gaven met hun kijk op het prille leven.

Een kind in haar eigen kracht zetten is iets wat al van kleins af aan gestimuleerd zou moeten worden door ouders, pedagogisch werker en leerkracht. Ik zie dat als een prachtige kans om binnen mijn werk het kind te laten leren vanuit hun eigenaarschap en belevingswereld. Binnen mijn eigen praktijk en met Kernvisie methode, wil ik deze prachtige talentvolle kinderen coachen zodat ook zij met zin weer naar school gaan!


kunt mij volgen op Instagram instagram.com/linda.slegers.42/